Mediation

Mediation (conflictbemiddeling) is een methode om, onder leiding van een onpartijdige bemiddelaar, in vertrouwen, samen een conflict op te lossen. Een mediator brengt partijen met een verschil van mening of probleem in de samenwerking weer met elkaar in gesprek. In tegenstelling tot arbitrage of rechtspraak, spreekt een mediator geen oordeel uit en draagt zelf geen oplossing aan. Het gaat erom dat de partijen het conflict zelf oplossen, waarbij de mediator het hele proces begeleidt. Anders dan door een gerechtelijke uitspraak, kan mediation leiden tot een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Groot voordeel is dat de onderlinge relatie tussen betrokkenen niet onnodig wordt beschadigd en er nieuw perspectief ontstaat. Omdat de kosten van mediation meestal door partijen worden gedeeld en de bemiddeling in relatief korte tijd kan worden afgerond, kan het ook een aanzienlijke kosten besparing opleveren.