Wanneer mediation

Wanneer mediation?

Mediation is in veel gevallen een snelle en efficiënte manier om geschillen te beslechten. Toch worden regelmatig geschillen niet via een mediator opgelost, omdat de ene partij denkt dat de andere niet tot overleg bereid is, terwijl dat in werkelijkheid wel zo is. Natuurlijk bestaan er ook situaties waarin andere vormen van conflictoplossing de voorkeur verdienen. Hieronder geven we een aantal indicaties voor mediation en tevens een aantal contra-indicaties. Als u geen contra-indicaties kunt aangeven en wel minimaal één indicatie voor mediation, dan is de inzet van een mediator zeker het proberen waard.

Indicaties voor mediation
• U ziet mogelijkheden voor een redelijke oplossing.
• U wilt snel een einde maken aan het conflict.
• Het conflict betreft een langdurige relatie met wederzijdse afhankelijkheden.
• U wilt een relatie in stand houden of zorgvuldig beëindigen.
• Een rechterlijke uitspraak lost het (achterliggende) conflict niet (geheel) op.
• U kunt wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen.
• Geheimhouding is van belang.
• Er zijn meer dan twee partijen bij het conflict betrokken.

Contra-indicaties
• Het is erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak (openbaar) uitspreekt.
• Er is een precedent geweest (vorming van jurisprudentie).
• U heeft baat bij vertraging (er is een geheime agenda).
• Een eerdere poging is al mislukt en u wilt het niet nog eens proberen.
<h2>Mediation in de gezondheidszorg</h2>
Door de hoge werkdruk, gevoelige gespreksonderwerpen, verschillende belangen en hoge kwaliteitseisen is het werken in de gezondheidszorg complex. Conflicten spelen niet alleen op arbeidsniveau tussen werkgever en werknemer. Ook tussen behandelaar en cliënt wordt regelmatig mediation gestart.

U kunt mediation inschakelen bij conflicten:
• tussen zorgverlener en patiënt
• binnen maatschappen
• tussen opleider en arts-assistent
• over samenwerking